Projekt „Rozwój działalności B+R firmy Ingrin Sp. z o.o. poprzez zakup układu do pomiaru parametrów włókien specjalnych” w ramach Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Product Image

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach


Projekt: „Rozwój działalności B+R firmy Ingrin Sp. z o.o. poprzez zakup układu do pomiaru parametrów włókien specjalnych”

Beneficjent: Ingrin Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 2 826 540, 00 PLN

Kwota dofinansowana: 1 608 600, 00 PLN

Celem projektu jest budowa specjalistycznego modułu do charakteryzacji niestandardowych włókien mikrostrukturalnych.

Układ do pomiaru parametrów włókien specjalnych pozwoli na szerokopasmową charakteryzację podstawowych parametrów światłowodów, których pomiar dla światłowodów specjalnych nie jest zunifikowany. W wyniku realizacji projektu firma Ingrin Sp. z o.o. będzie oferować pomiar takich właściwości włókien jak: tłumienność, apertura numeryczna, wielkość pola modu, dyspersja chromatyczna, straty zgięciowe. Uniwersalność modułu pozwoli na pełną charakteryzację różnego typu światłowodów, co jest wyzwaniem przy obecnym stanie techniki. Kompleksowe usługi, które będzie oferowała firma Ingrin Sp. z o.o., są pożądane przez firmy wykorzystujące światłowody specjalne w swojej działalności.

http://rpo.lubelskie.pl/
http://mapadotacji.gov.pl/

Kontakt


Wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej o działalności naszej firmy, zachęcamy do kontaktu!

Adres: Konopnica 133, 21-030 Konopnica

NIP: 524 278 39 59

REGON: 36243118800000

KRS: 0000573528