4. Zatrudnienia


Zapytania ofertowe na zatrudnienia w ramach projektu „Autonomiczne miniaturowe urządzenia do badania jakości i weryfikacji autentyczności miodów pszczelich”. Realizowane w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowanego ze środków europejskich.


Przedmiotem zamówienia 2016/11/21/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Kierownika projektu. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 21.11.2016 r.

Wynik postępowania:

Załączniki:

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.
Przedmiotem zamówienia 2016/11/21/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 21.11.2016 r.

Wynik postępowania:

Załączniki:

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.

Przedmiotem zamówienia 15.09.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 15.09.2017 r.

Wynik postępowania:

Nie wpłynęła żadna oferta.
Data publikacji ogłoszenia: 03.10.2017 r.

Przedmiotem zamówienia 03.10.2017/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 03.10.2017 r.

Wynik postępowania:

Załączniki:

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 17.10.2017 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/01/30/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2018 r.

Wynik postępowania:

Załączniki:

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/03/23/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 23.03.2018 r.

Wynik postępowania:

Załączniki:

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 06.04.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/04/09/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 09.04.2018 r.

Wynik postępowania:

Załączniki:

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 19.04.2018 r.

Kontakt


Wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej o działalności naszej firmy, zachęcamy do kontaktu!

Adres: Konopnica 133, 21-030 Konopnica

NIP: 524 278 39 59

REGON: 36243118800000

KRS: 0000573528