11 INGRIN

3. Usługi/Ekspertyzy


INGRIN Sp. z o. o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę i ekspertyzę realizowane w ramach projektu.

  1. Ekspertyza dotycząca parametrów przemysłowych urządzeń do zastosowań w analizie produktów spożywczych.
  2. Usługa wykonania pomiarów referencyjnych wraz z identyfikacją linii spektralnych związków chemicznych. Usługa zakłada dostarczenie maksymalnie 50 próbek przez Zamawiającego. Ze względu na badawczy charakter prowadzonych działań, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostarczonych próbek.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Załącznik numer 3 – Wykaz usług/projektów

Data publikacji ogłoszenia: 31.08.2017 r.


Wynik postępowania:

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 04.10.2017 r.INGRIN Sp. z o. o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę i ekspertyzę realizowane w ramach projektu.

  1. Ekspertyza dotycząca parametrów przemysłowych urządzeń do zastosowań w analizie produktów spożywczych.
  2. Usługa wykonania pomiarów referencyjnych wraz z identyfikacją linii spektralnych związków chemicznych. Usługa zakłada dostarczenie maksymalnie 50 próbek przez Zamawiającego. Ze względu na badawczy charakter prowadzonych działań, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostarczonych próbek.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Załącznik numer 3 – Wykaz usług/projektów

Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018 r.


Wynik postępowania:

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 15.05.2017 r.

Kontakt


Wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej o działalności naszej firmy, zachęcamy do kontaktu!

Adres: Konopnica 133, 21-030 Konopnica

NIP: 524 278 39 59

REGON: 36243118800000

KRS: 0000573528