Szacowania


W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówień dotyczących usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu „Autonomiczne miniaturowe urządzenia do badania jakości i weryfikacji autentyczności miodów pszczelich” w ramach działania 1.2 RPO WL 2014 – 2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowane ze środków europejskich. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi/dostawy.


Załączniki:

1. Aparatura

2. Materiały

3. Usługi/Ekspertyzy

Kontakt


Wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej o działalności naszej firmy, zachęcamy do kontaktu!

Adres: ul.Głęboka 39, 20-612 Lublin

NIP: 524 278 39 59

REGON: 36243118800000

KRS: 0000573528