1. Aparatura


Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułu do szerokopasmowej analizy spektralnej badanych materiałów w ramach projektu.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 16.06.2017 r.

Wynik postępowania:

Załączniki:

Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 27.06.2017 r.

Kontakt


Wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej o działalności naszej firmy, zachęcamy do kontaktu!

Adres: ul.Głęboka 39, 20-612 Lublin

NIP: 524 278 39 59

REGON: 36243118800000

KRS: 0000573528